Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Stemme i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed, ikke kan møde op på afstemningsstedet, kan stemme pr. brev i deres eget hjem.

Ønsker du at brevstemme i eget hjem, skal du søge om det.

En særlig blanket hertil kan fås hos borgerservice på telefon 89 59 10 00 eller hentes her. Der bliver linket til blanketten så snart Indenrigs- og Boligministeriet har frigivet den.

Blanketten vil også kunne fås hos en medarbejder i den kommunale hjemmepleje og på plejecentrene.

Blanketten skal indleveres til kommunen tidligst tirsdag 19. oktober 2021 og senest torsdag den 4. november 2021.

På Rådhuset i Grenaa vil der være ekstraordinært åbent indtil kl. 18.00 den 4. november 2021.

Umiddelbart efter den 4. november 2021 får du nærmere besked om, hvornår du får besøg af stemmemodtagerne.

 

Læs mere om Norddjurs Kommune

Læs mere om Norddjurs Kommune på norddjurs.dk.

Ndk Logo