Partibogstaver

Læs mere om, hvilke partibogstaver der er tildelt.

Indenrigs- og Boligministeriet har i henhold til § 33 stk. 3 i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 13 af 09.01.2020 bekendtgjort den 3. august 2021, hvilke bogstavbetegnelser, der ved valgene den 16. november 2021 til kommunalbestyrelserne og regionsrådene skal tildeles kandidatlister for nedennævnte partier, og som ikke kan tildeles andre kandidatlister:

A. for Socialdemokratiet

B. for Radikale Venstre

C. for Det Konservative Folkeparti

D. for Nye Borgerlige

F. for SF – Socialistisk Folkeparti

G. for Veganerpartiet

I. for Liberal Alliance

K. for Kristendemokraterne

O. for Dansk Folkeparti

S. for Slesvigsk Parti

V. for Venstre, Danmarks Liberale Parti

Ø. for Enhedslisten – De Rød-Grønne

Å. for Alternativet

De øvrige bogstaver i alfabetet kan anvendes ved tildeling af bogstavbetegnelser til andre kandidatlister end dem, der er nævnt ovenfor.

Bogstavet X kan dog ikke tildeles nogen kandidatliste, jf. § 34 stk. 1 i lov om kommunale og regionale valg.