Om ældrerådsvalget

Valget til ældrerådet foregår som fremmødevalg de samme steder som kommunalvalget.

De stemmeberettigede får tilsendt valgkort med posten.

Der kan brevstemmes som ved kommunalvalget, hvis man ikke kan møde op på valgdagen, eller ønsker at stemme inden.

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der valg til ældrerådet i Norddjurs Kommune.

Der skal vælges 9 medlemmer til ældrerådet. 

Det nyvalgte ældreråd indtræder den 1. januar 2022.

Hvis man ønsker at stemme inden valgdagen:

Vælgere der ikke har mulighed for at stemme på valgdagen kan afgive stemme pr. brev på ethvert borgerservicecenter i lighed med brevstemning til kommunalvalget. Læs mere

Afstemningen:

Afstemningen begynder den 16. november kl. 8.00 og fortsætter til kl. 20.00 med undtagelse af Anholt, hvor der skal brevstemmes til ældrerådsvalget.

Afstemningsstedet vil fremgår af valgkortet, som udsendes med post.

Særligt for Anholt:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ældrerådsvalget på Anholt skal foregå som brevvalg.

I den anledning fremsendes et brev med en stemmeseddel til alle stemmeberettigede på Anholt.

  • Der må kun skrives ét kandidatnavn på stemmesedlen. Stemmesedlen er ugyldig, hvis den har mere end ét navn.
  • Der må ikke skrives andet på stemmesedlen.
  • Stemmesedlen lægges i kuverten, hvorpå der står ”Stemmeseddel til ældrerådsvalg”.
  • Der må ikke skrives på denne kuvert.
  • Kuverten, hvorpå der står ”Stemmeseddel til ældrerådsvalg”, lægges inden i den frankerede og adresserede svarkuvert.
  • Der må kun være én kuvert til stemmeseddel i svarkuverten. Hvis der er flere kuverter i samme svarkuvert, er alle stemmesedler ugyldige.

Hvis du ikke vil stemme, bedes du smide stemmesedlen væk, så den ikke kan misbruges.

Din stemme skal være modtaget hos kommunen senest tirsdag den 12. november 2021.