Afstemningssteder

Afstemningsstederne har åbent mellem kl. 8.00-20.00 på valgdagen. Hvor du skal stemme, vil fremgå af dit valgkort.

Bemærk: På Anholt har afstemningsstedet først åbent fra kl. 9.00.

Kulturhuset Pavillonen
Kærvej 11
8500 Grenaa

Grenaa Idrætscenter
Ydesvej 2
8500 Grenaa

Anholt Skole
Ørkenvej 1
8592 Anholt

Kulturhuset Stationen
Stationsgade 22
8570 Trustrup

Nørre Djurs Hallen
Idrætsvej 2
8585 Glesborg

Ørum Aktiv Center
Skolebakken 43
8586 Ørum Djurs

Rougsø Hallen
Rougsøvej 166
8950 Ørsted

Allingåbro Idrætshal
Halvej 4
8961 Allingåbro

Auning-Hallerne
Sdr. Fælledvej 5
8963 Auning

Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole
Idrætshallen
Indgang fra Idrætsalleen
Vivild
8961 Allingåbro

Læs mere om afstemningssteder

I visse tilfælde kan du søge om et andet afstemningssted.

Hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap der gør, at du ikke er stand til at stemme på det afstemningssted du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen.

Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til borgerservice på telefon 89 59 10 00 eller du kan hente det her.

Ansøgningsskema skal indleveres til borgerservice, Torvet 3, 8500 Grenaa tidligst tirsdag den 19. oktober 2021 og senest mandag den 8. november 2021 kl. 12.00.

 • Ansøg om overførsel til andet afstemningssted på valgdagen (pdf)

 

Vælgere, der er forhindret i at møde personligt frem for at stemme på valgdagen, kan afgive stemme pr. brev på Rådhuset i Grenaa og på bibliotekerne i Auning og Ørsted.

Der vil kunne afgives stemme pr. brev fra tirsdag den 5. oktober 2021 og til med fredag den 12. november 2021 på rådhuset i Grenaa og bibliotekerne i Ørsted og Auning på følgende tidspunkter:

Grenaa Rådhus

Mandage - onsdage kl. 10.00 til 15.00

Torsdage kl. 10.00 til 17.00

Fredage kl. 10.00 til 12.00

 


Biblioteket i Ørsted

Mandage kl. 10.00 til 15.00

Tirsdage kl. 10.00 til 15.00

 


Biblioteket i Auning

Onsdage kl. 10.00 til 15.00

Torsdage kl. 10.00 til 17.00

 

 

Herudover holder alle 3 steder åbent på lørdagene den 30. oktober 2021 og den 6. november 2021 kl. 10.00 – 12.00.

Alle 3 steder holder ligeledes åbent fra kl. 9.00 - 16.00 den 12. november 2021 (sidste dag der kan afgives brevstemme).

Legitimation skal forevises (sundhedskort, kørekort, pas e.l.).

Ved brevstemmeafgivningen i borgerservice stilles der filtpen, lup og LED-lampe til rådighed, og på Grenaa Rådhus tillige et hæve-/sænkebord og CCTV.

 

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed, ikke kan møde op på afstemningsstedet, kan stemme pr. brev i deres eget hjem.

Ønsker du at brevstemme i eget hjem, skal du søge om det.

En særlig blanket hertil kan fås hos borgerservice på telefon 89 59 10 00 eller hentes her. Der bliver linket til blanketten så snart Indenrigs- og Boligministeriet har frigivet den.

Blanketten vil også kunne fås hos en medarbejder i den kommunale hjemmepleje og på plejecentrene.

Blanketten skal indleveres til kommunen tidligst tirsdag 19. oktober 2021 og senest torsdag den 4. november 2021.

På Rådhuset i Grenaa vil der være ekstraordinært åbent indtil kl. 18.00 den 4. november 2021.

Umiddelbart efter den 4. november 2021 får du nærmere besked om, hvornår du får besøg af stemmemodtagerne.

 • Hent ansøgningsskema om brevstemme i eget hjem (pdf)

 

Mobile valgsteder: Stem før valget i DIT lokalområde.

Op til kommunal- og regionsvalget den 16. november 2021 rykker Norddjurs Kommune ud med såkaldte mobile valgsteder til udvalgte dele af kommunen.

På disse valgsteder kan man brevstemme og der vil være personale fra kommunen til stede for at hjælpe med afstemningen.

En brevstemme er en stemme afgivet før valgdagen. Hvis du fortryder dit valg, kan du brevstemme igen, der vil dog ikke være mulighed for at stemme på selve valgdagen.

Det er den senest afgivne stemme, som tæller.

Husk ID, f.eks. kørekort, pas, sundhedskort eller lignende.

Tid og sted:

 • Torsdag den 21. oktober 2021 kl. 16.00 – 18.00: Voldby Forsamlingshus

 • Fredag den 22. oktober 2021 kl. 15.00 – 17.00: Fjellerup Aktivitetshus

 • Lørdag den 23. oktober 2021 kl. 10.00 – 12.00: Øster Alling Forsamlingshus

 • Mandag den 25. oktober 2021 kl. 16.00 – 18.00: Ålsrode Forsamlingshus

 • Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 16.00 – 18.00: Nørre Djurs Egnsarkiv, Gjerrild

 • Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 16.00 – 18.00: Fannerup Forsamlingshus

 • Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 16.00 – 18.00: Bønneruphuset

 • Fredag den 29. oktober 2021 kl. 15.00 – 17.00: Udby Forsamlingshus

 • Lørdag den 30. oktober 2021 kl. 10.00 – 12.00: Gjesinghus

De mobile valgsteder vil være indrettet, så der er adgang for handicappede.