Valgplakater

Partiernes, kandidatlisternes, kandidaternes m.fl. plakatopsætning er reguleret i lov om offentlige veje m.v. (vejloven) og lov om private fællesveje (privatvejloven).

Folketinget har den 21. februar 2017 vedtaget ændring af de to love, der bl.a. ændrer begyndelsestidspunktet for ophængning af valgplakater.

Reglerne for ophængning af valgplakater er ens over hele landet.

Der skal ikke søges om tilladelse til at hænge valgplakater op, men det kan ske efter de regler, der er gengiver her.