Hvem er stemmeberettiget

Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på valgliste, kan stemme til de kommunale og regionale valg, dvs. valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

Man har valgret, hvilket betyder at man kan stemme, når man:

 • Er fyldt 18 år

 • Har fast bopæl i kommune

Og som herudover enten

 • Er dansk statsborger

 • Er statsborger i et andet EU-land

 • Er statsborger i Island eller Norge

 • Uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i mindst 4 år forud for valgdagen

 • briter kan stemme og stille op til valget i 2021, hvis de den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:

 • udlændinge, der er på tålt ophold

 • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c)

 • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b)

 • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.