Handicappedes rettigheder og muligheder i forbindelse med valg

Som handicappet har du måske svært ved at komme til afstemningsstedet når der er valg. Her opsummerer vi kort de muligheder du har for at stemme på anden vis, samt mulighederne for at få hjælp til stemmeafgivning.

På Valgdagen

Vi gør opmærksom på, at der selvfølgelig er stemmerum velegnet til handicappede på alle afstemningssteder, med god plads til kørestol, eller crosser, og evt. hjælpere, samt indrettet med hjælpemidler.

Tilgængelighed

Alle afstemningssteder er indrettet, så de er tilgængelige for handicappede. Der er på hvert afstemningssted en ekstra bred stemmeboks med god plads til kørestol, eller crosser, og evt. hjælpere.

Denne stemmeboks er indrettet med en særlig lup, som kan forstørre tekst til firedobbelt størrelse. Du kan sætte dit X med en filtpen.

Hvis et andet afstemningssted er bedre egnet for dig end det afstemningssted, du hører til, kan du søge om at blive overflyttet, så du kan stemme dér på valgdagen.

Det kan du læse mere om på hjemmesiden. På afstemningsstedet Pavillonen i Grenaa vil der i den ene stemmeboks være et hæve-sænke-bord og forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV.

Transport for gangbesværede

Norddjurs Kommune arrangerer kørselsordning for de vælgere, som – på grund af gangbesvær – ikke har mulighed for at møde op på afstemningsstederne.

Vælgerne hentes ved bopælen med fri taxa og køres, evt. sammen med andre borgere, til afstemningsstedet.

Efter man har afgivet sin stemme køres der retur til bopælen igen.

Kørsel foretages i tidsrummet kl. 10.00 – 11.00 og kl. 14.00 – 15.00 den 16. november 2021.

For at bestille transport kontaktes kommunaldirektørens sekretariat, Hanne Maarup Johansen, 89 59 10 42 eller på mail hmj@norddjurs.dk.

Bestilling skal ske senest den 9. november 2021 kl. 15.00. Husk at angive særlige behov for transporten, som f.eks. kørestol.

Stemmeafgivning i bil uden for valgstedet

Hvis du på valgdagen har svært ved at komme ind i valglokalet, kan du blive ude i bilen og stemme derfra. Det kræver blot, at du får kontakt til en valgstyrer/en medarbejder på afstemningsstedet, som sørger for, at der kommer to personer ud til dig med en stemmeseddel og en transportabel stemmeurne.

Selvom du sidder i bilen, gælder det stadig, at ingen må se, hvad du stemmer.

Hjælp til stemmeafgivning

Hvis du har brug for hjælp til at få læst stemmesedlen op eller til at sætte krydset, kan du sige det til de hjælpere, som står udenfor stemmeboksene. De vil sørge for, at to udpegede personer (valgstyrere eller tilforordnede) går med ind i stemmeboksen og hjælper dig.

Du kan godt nøjes med at få hjælp til at få forklaret stemmesedlens indhold og få vejledning om fremgangsmåden, hvorefter du selv kan sætte krydset, uden at andre ser det. Hvis du får lavet en fejl, kan du altid få ombyttet stemmesedlen.

For at få hjælp til at stemme kræver det, at du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig med at sætte krydset, utvetydigt kan fortælle dem, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på.

Det er ikke nok, at det for eksempel står på en seddel, som du har haft med hjemmefra. Ingen af hjælperne må give dig råd om, hvem du skal stemme på eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller en bestemt kandidat. Heller ikke en personlig hjælper.

Hvis du har en person med, som du ønsker hjælp af, kan denne person erstatte en af de to udpegede hjælpere. Du vil herefter få hjælp af din egen personlige hjælper plus en udpeget hjælper, som du ikke selv har valgt.

Hvis det er synligt overfor hjælperne, at du er handicappet (har en ”umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse”), kan du bede om kun at få hjælp af din personligt udpegede hjælper. Du vil herefter være alene i stemmeboksen med din egen hjælper.

De udpegede hjælpere (valstyrer/tilforordnet) må ikke være nogen, som selv er opstillet som kandidat. Heller ikke kandidatens ægtefælles, samlever eller andre nærtstående må hjælpe ved stemmeafgivningen som myndighedsperson. Din egen personlige hjælper må dog gerne være kandidat eller nærtstående til en kandidat.

  • Ansøg om overførsel til andet afstemningssted på valgdagen (pdf)

Tavshedspligt

De myndighedspersoner, der eventuelt hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt med hensyn til, hvad de måtte få at vide omkring, hvad du har stemt. Det gælder også oplysning om, hvorvidt du overhovedet har stemt.

Inden valgdagen

Vælg hvor du vil stemme på valgdagen

Du kan ansøge om, at blive overflyttet til et andet afstemningssted i kommunen, end der hvor du er optaget på valglisten. Det er en betingelse, at ændringen af afstemningsstedet er begrundet i dit handicap eller nedsatte førlighed.

Ansøgning kan tidligst indgives 4 uger før valgdagen – 19. oktober 2021 og skal være afleveret til borgerservice inden den 8. november 2021 kl. 12.00.

Blanketten kommer på hjemmesiden så snart Indenrigs- og Boligministeriet har gjort den tilgængelig.

  • Læs mere om overførsel til andet afstemningssted

Brevstemme

Hvis det er nemmere for dig at blive transporteret til Rådhuset i Grenaa eller bibliotekerne i  Ørsted og Auning i ugerne inden valgdagen, kan du brevstemme på følgende tidspunkter:

 

Grenaa Rådhus

Mandage - onsdage kl. 10.00 til 15.00

Torsdage kl. 10.00 til 17.00

Fredage kl. 10.00 til 12.00

 

Biblioteket i Ørsted

Mandage kl. 10.00 til 15.00

Tirsdage kl. 10.00 til 15.00

 

Biblioteket i Auning

Onsdage kl. 10.00 til 15.00

Torsdage kl. 10.00 til 17.00

 

Der holdes ekstraordinært åbent lørdag den 30. oktober 2021 og lørdag den 6. november 2021 fra kl. 10.00-12.00.

Endvidere har rådhuset og bibliotekerne i Ørsted og Auning  åbent fra kl. 10.00-16.00 fredag den 12. november 2021, som er sidste dag det er muligt at brevstemme.

Ved brevafstemning kan du også få hjælp til stemmeafgivningen, som beskrevet ovenfor.

På Rådhuset i Grenaa er der hæve-sænke-bord, standlup der forstørrer 4 gange, forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV og filtpenne.

På bibliotekerne i Auning og Ørsted er der standlup der forstørrer 4 gange og filtpenne til rådighed.

Modtagelse af stemmer i eget hjem, på dagcenter/ældrecenter m.v.

Der arrangeres også brevstemmeafgivning på alle plejecentret og i eget hjem

Du kan ansøge om at afgive din stemme på plejecentret og i eget hjem.

  • Hent ansøgningsskema om brevstemme i eget hjem (pdf)