Valgkort

Valgkortet vil være vælgeren i hænde senest torsdag den 11. november 2021.

Valgkortet indeholder oplysning om vælgerens navn og adresse, nummer på valglisten, afstemningssted og tid for afstemningen.

Har man ikke senest 5 dage før valgdagen – torsdag den 11. november 2021 – modtaget valgkort, skal du hurtigst mulig kontakte borgerservice, telefon 89 59 10 00. 

Det samme gælder, hvis man ønsker at gøre opmærksom på en fejl i valgkortet.