Orienteringsmøder

Ældrerådet indbyder til to orienteringsmøder, hvor du kan høre mere om ældrerådets arbejde.

Ældrerådet indbyder til to orienteringsmøder om valget.

Møderne afholdes:Tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.00
Kulturhuset Pavillonen i Grenaa

&

Onsdag den 15. september 2021 kl. 19.00
Kulturperronen i AuningALLE ER VELKOMNE!