Om valget

Der er valg til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune tirsdag den 16. november 2021.

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der valg til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune.

Valgperioden gælder fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2025.

Der skal vælges 27 medlemmer til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen er det øverste organ med det overordnede ansvar for kommunen.

Den nyvalgte kommunalbestyrelse indtræder 1. januar 2022.

Den 16. november 2021 er der også regionsrådsvalg, hvor medlemmerne af regionsrådet vælges.

I Region Midtjylland skal der vælges 41 medlemmer.

Hvis man ønsker at stemme inden valgdagen

Vælgere der ikke har mulighed for at stemme på valgdagen kan afgive stemme pr. brev i enhver kommune i landet fra og med tirsdag den 5. oktober 2021 til og med fredag den 12. november 2021.

Afstemningen

Afstemningen begynder kl. 8.00 og fortsætter til kl. 20.00 med undtagelse af Anholt, hvor afstemningen begynder kl. 09.00 til kl. 20.00.

Afstemningsstedet vil fremgå af valgkortet, som udsendes i uge 45.

Se liste over afstemningssteder klik her.

Afstemningssteder

Læs bl.a. mere om:

  • Afstemningssteder
  • Overførsel til andet afstemningssted
  • Brevstemme
  • Brevstemme i hjemmet

Kandidatlister

Hver kandidatliste må højst indeholde 31 kandidater og kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 25 og højst 50 stillere blandet vælgere i kommunen.

Kandidatlister kan fritages for stillerkravet, når de ved sidste valg opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen og fortsat er repræsenteret 9 uger før valgdagen.

Vejledning herom kan fås ved henvendelse til kommunaldirektørens sekretariat på telefon 89 59 10 13 eller mail jks@norddjurs.dk.

Kandidatlister der ønsker at blive fritaget for stillerkravet kan tidligst indleveres den 31. august 2021 og skal være indleveret senest den 14. september 2021 kl. 12.00.

Øvrige kandidatlister kan tidligst indleveres den 14. september 2021 og skal være indleveret senest den 28. september 2021 kl. 12.00.

Alle kandidatlister skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen, Rådhuset i Grenaa, Torvet 3, 8500 Grenaa.

Liste- og valgforbund

Anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund skal for hver kandidatliste være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Liste- og valgforbund skal anmeldes til formanden for valgbestyrelsen, Rådhuset i Grenaa, Torvet 3, 8500 Grenaa senest den 4. oktober 2021 kl. 12.00.

Blanketter og praktiske spørgsmål

Kandidatlister og formularer til anmeldelse af liste- og valgforbund kan fås ved henvendelse til kommunaldirektørens sekretariat, Rådhuset i Grenaa, Torvet 3, 8500 Grenaa, telefon 89 59 10 13 eller mail jks@norddjurs.dk.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med valget til kommunalbestyrelsen kan rettes til kommunaldirektørens sekretariat på telefon 89 59 10 13 eller mail jks@norddjurs.dk.