Generel information om valget

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der valg til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune. Valgperioden gælder fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2025.

Der skal vælges 27 medlemmer til kommunalbestyrelsen.

Hvem kan stemme

Man har valgret, hvilket betyder at man kan stemme, når man:

 • Er fyldt 18 år

 • Har fast bopæl i kommune

Og som herudover enten

 • Er dansk statsborger

 • Er statsborger i et andet EU-land

 • Er statsborger i Island eller Norge

 • Uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i mindst 4 år forud for valgdagen

 • Briter kan stemme og stille op til valget i 2021, hvis de den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:

 • udlændinge, der er på tålt ophold

 • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c)

 • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b)

 • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

Hvis man ønsker at stemme inden valgdagen

Vælgere der ikke har mulighed for at stemme på valgdagen kan afgive stemme pr. brev i enhver kommune i landet fra og med den 5. oktober 2021 og til og med fredag den 12. november 2021.

Afstemningen

Afstemningen begynder kl. 8.00 og fortsætter til kl. 20.00 med undtagelse af Anholt, hvor afstemningen begynder kl. 9.00 til kl. 20.00

Afstemningsstedet vil fremgå af valgkortet, som udsendes i uge 45.

Kandidatlister

Hver kandidatliste må højst indeholde 31 kandidater og kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 25 og højst 50 stillere blandt vælgere i kommunen.

Kandidatlister kan fritages for stillerkravet, når de ved sidste valg opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen og fortsat er repræsenteret 9 uger før valgdagen.

Vejledning herom kan fås ved henvendelse til kommunaldirektørens sekretariat på telefon 89 59 13 eller mail jks@norddjurs.dk.

Kandidatlister der ønsker at blive fritaget for stillerkravet kan tidligst indleveres tirsdag den 31. august 2021 og skal være indleveret senest tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.00.

Øvrige kandidatlister kan tidligst indleveres tirsdag den 14. september 2021 og skal være indleveret senest tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.00.

Alle kandidatlister skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen, Rådhuset i Grenaa, Torvet 3, 8500 Grenaa.

Liste- og valgforbund

Anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund skal for hver kandidatliste være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Liste- og valgforbund skal anmeldes til formanden for valgbestyrelsen, Rådhuset i Grenaa, Torvet 3, 8500 Grenaa senest mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00.

Blanketter og praktiske spørgsmål

Kandidatlister og formularer til anmeldelse af liste- og valgforbund kan fås ved henvendelse til kommunaldirektørens sekretariat, Rådhuset i Grenaa, Torvet 3, 8500 Grenaa, telefon 89 59 10 13 eller mail jks@norddjurs.dk.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med valget til kommunalbestyrelsen kan rettes til kommunaldirektørens sekretariat på telefon 89 59 10 13 eller mail jks@norddjurs.dk.