Resultat af ældrerådsvalget

9 medlemmer og 2 suppleanter valgt til ældrerådet i Norddjurs Kommune for perioden 2022-2025.

Ved det netop afholdte ældrerådsvalg den 16. november 2021 blev der valgt 9 medlemmer og 2 suppleanter til ældrerådet i Norddjurs Kommune for perioden 2022-2025.

Det nye ældreråd består af følgende 9 medlemmer:

 • Else Jacobsen, Grenaa
 • Gitte Eilersen, Ørum
 • Hans Erik Nielsen, Grenaa
 • Yvonne Karnøe, Udby
 • Rita Kirkegaard, Auning
 • Knud Sejersen Nielsen, Ørsted
 • Benthe Andersen, Ålsrode
 • Anne-Marie Schougaard, Fannerup
 • Knud Birch Kristensen, Auning

 

Som suppleanter er i rækkefølge valgt:

 • Georg Hansen, Grenaa
 • Henrik Lemberg, Ginnerup

 

God spredning
Valgresultatet betyder, at der i sammensætningen af det nye ældreråd er en god geografisk dækning af kommunen.

Fordelingen mellem kvinder og mænd er, at der er valgt seks kvinder og tre mænd til ældrerådet.

Nye kræfter
Valget betyder et velkommen til nye medlemmer af ældrerådet. Der er fire fra det tidligere ældreråd, som genopstillede til ældrerådet, og alle fire blev valgt ind. Der er 5 nye medlemmer af det nye ældreråd.

Valgdeltagelse
12.444 borgere over 60 år havde mulighed for at stille op som kandidat og for at deltage i afstemningen. Der var 11 kandidater, som opstillede til ældrerådet.

7.013 af de 12.444 stemmeberettigede afgav deres stemme. Det betyder en stemmeprocent på 56,4 pct., hvilket er noget lavere end stemmeprocenten til ældrerådsvalget i 2017, hvor stemmeprocenten var 64,5 pct.

Tendensen med en lavere valgdeltagelse gør sig også gældende for kommunalvalget.

Her kan du se fordelingen af stemmer på kandidater

 

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:
Anne Chapion
anc@norddjurs.dk
Tlf. 89 59 40 31

Nyhedsdato: 18.11.2021